[vc_row][/vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”>> AVÍS LEGAL” title_align=”separator_align_right”][/vc_column][vc_row][vc_column][vc_column_text]

AVÍS LEGAL

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]1. Informació general.
2. Condicions d’ús.
3. Drets de propietat intel·lectual.
4. Disponibilitat de la pàgina.
5. Qualitat de la pàgina.
6. Limitació de responsabilitats.
7. Notificacions.
8. Disponibilitat dels continguts.
9. Política de privacitat.
10. Jurisdicció.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

1. Informació general.

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (Llei 34/2002 de l’11 de juliol), i altres lleis complementàries, s’informa que el titular de la pàgina web www.cliclab.cat és Cliclab, amb Domicili Social al carrer de la llibertat, núm. 11. Baixos 1a (08012), Barcelona, amb número de CIF … i inscrit al Registre Mercantil … .

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini www.cliclab.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” border_width=”5″ accent_color=”#97d700″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

2- Condicions d’ús.

L’accés al nostre web és gratuït. La simple i mera utilització d’aquest atorga la condició d’usuari, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica la lectura prèvia i l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en aquest Avís legal.

Si l’usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la nostra pàgina web.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Cliclab pot ser diferent en cada moment en què l’usuari accedeixi al lloc web. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la pàgina web.

A través del lloc web, Cliclab facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’Internet per Cliclab o per terceres persones.

L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar el lloc web i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest Avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels continguts que conformen la pàgina web, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’usuari s’obliga i compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Cliclab, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

L’usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la pàgina web, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, logotips, marques, icones, fotografies, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’usuari de la pàgina web, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de Cliclab, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Cliclab o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la pàgina web, i / o dels continguts.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” border_width=”5″ accent_color=”#97d700″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

3. Drets de propietat intel·lectual.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de Cliclab o, si escau, de terceres persones que han autoritzat el seu ús, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al portal i / o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que es puguin entendre cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de Cliclab, o de terceres persones si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de Cliclab, o de terceres persones que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Cliclab o de terceres persones incloses en la pàgina web que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Hiperenllaços

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i la nostra pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

No serà necessària autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti l’accés a la pàgina d’inici o qualsevol pàgina secundària de la pàgina web, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Cliclab.

No es crearan “marcs” (“frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de Cliclab.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre Cliclab, els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la pàgina web per qualsevol motiu, o dels Usuaris de la pàgina, o dels Continguts subministrats.

No es declararà ni es donarà a entendre que Cliclab ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí del Hiperenllaç.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” border_width=”5″ accent_color=”#97d700″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

4. Disponibilitat de la pàgina.

Cliclab no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, Cliclab no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Cliclab exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

La funció dels hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres webs que contenen informació sobre la matèria. Aquests hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Cliclab no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de Cliclab de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Cliclab no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” border_width=”5″ accent_color=”#97d700″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

5. Qualitat de la pàgina.

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, Cliclab realitza el seu màxim esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” border_width=”5″ accent_color=”#97d700″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

6. Limitació de responsabilitats.

Cliclab exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” border_width=”5″ accent_color=”#97d700″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

7. Notificacions.

Totes les notificacions i comunicacions per part de Cliclab a l’Usuari, realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces amb caràcter general.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” border_width=”5″ accent_color=”#97d700″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

8. Disponibilitat dels continguts.

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Cliclab, no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Cliclab advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la Pàgina.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” border_width=”5″ accent_color=”#97d700″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

9. Política de privacitat.

Cliclab és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquests, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat. Durant la navegació a través del web www.cliclab.cat possible és que sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a l’efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto d’aquests. D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comuna a tots ells el responsable del fitxer: Cliclab, domiciliada al teu domicili social, així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que s’ha de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de la teva denominació social, contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d’ells. D’altra banda, Cliclab ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del lloc web www.cliclab.cat, aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” border_width=”5″ accent_color=”#97d700″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

10. Jurisdicció.

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Legislació aplicable l’Avís Legal es regeix per la llei espanyola.

Copyright © 2017 – Cliclab

Tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”custom” border_width=”5″ accent_color=”#97d700″][/vc_column][/vc_row]

Close Menu
×
×

Cart