>> ESPAI CREATIU

En Cliclab trobeu

UN ESPAI DEDICAT A L’ART

Perquè un espai d’art

dins de Cliclab?

Perquè l’art és passió, és dolor, és alegria, és denuncia, és ràbia, és esperança…

L’art ens permet experimentar amb tot el potencial de les nostres reaccions emocionals.

Mitjançant expressions artístiques encoratgem als creadors que a través dels seus diferents llenguatges artístics d’expressió ens expliquin les seves vivències emocionals en el transcurs del seu procés artístic.

Espai creatiu Cliclab obre també el seu espai a presentacions de descobriments científics, així com a projectes d’iniciatives socials relacionats amb el gran món de les emocions.

No oblidem que les petites emocions són les capitanes de les nostres vides i les obeïm sense ni tan sols adonar-nos-en” 

[ Vincent Van Gogh]

Exposicions